Trang chủ Lịch tư vấn giải pháp

Nội dung tư vấn:

  • 👍 Demo, hướng dẫn sử dụng giải pháp phần mềm
  • 👍 Tư vấn: Làm thế nào để áp dụng phần mềm quản lý vào doanh nghiệp 1 cách hiệu quả nhất
  • 👍 Tiếp nhận câu hỏi và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp khi áp dụng phần mềm quản lý
  • 👍 Giải quyết các tình huống cụ thể, thực tế từ khách hàng

faceworks.vnfaceworks.vnfaceworks.vnfaceworks.vnlich-demo

Phần mềm Chuyên viên Ngày tư vấn Giờ tư vấn
Phần mềm quản lý bán hàng Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 14-12-2017 11:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 28-12-2017 10:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 28-12-2017 14:10:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 29-12-2017 09:50:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 02-01-2018 16:15:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 03-01-2018 22:20:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 04-01-2018 23:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 06-01-2018 11:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 08-01-2018 16:41:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 09-01-2018 11:20:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Lương Vũ Đạt 10-01-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 10-01-2018 09:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 10-01-2018 04:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 11-01-2018 02:00:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Bùi Quang Hiếu 11-01-2018 14:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 12-01-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 16-01-2018 14:00:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 18-01-2018 13:34:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 22-01-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 23-01-2018 02:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 25-01-2018 09:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 26-01-2018 00:00:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 29-01-2018 14:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 30-01-2018 02:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 31-01-2018 09:20:00
Phần mềm quản lý công ty thương mại Nghiêm Văn Thành 01-02-2018 10:35:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 02-02-2018 09:00:00
Phần mềm Quản lý dự án Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 02-02-2018 02:03:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Đinh Thành Trung 06-02-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý khách sạn Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 07-02-2018 09:20:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 07-02-2018 10:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 26-02-2018 09:31:00
Phần mềm Quản lý dự án Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 26-02-2018 17:00:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 27-02-2018 14:30:00
Phần mềm Quản lý dự án Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 01-03-2018 11:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 01-03-2018 11:50:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 02-03-2018 09:50:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 02-03-2018 16:00:00
Phần mềm quản lý công ty Bất Động Sản Faceworks Nghiêm Văn Thành 05-03-2018 09:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 06-03-2018 10:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 06-03-2018 10:00:00
Phần mềm quản lý đào tạo nội bộ Faceworks Đinh Thành Trung 06-03-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 07-03-2018 10:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 08-03-2018 15:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 14-03-2018 09:25:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 15-03-2018 11:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 15-03-2018 15:40:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 16-03-2018 14:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 19-03-2018 14:00:00
Phần mềm quản lý công ty Bất Động Sản Faceworks Đinh Thành Trung 19-03-2018 15:38:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 20-03-2018 11:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 22-03-2018 16:15:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 22-03-2018 16:15:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 24-03-2018 09:00:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 26-03-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 30-11--0001 11:20:00
Phần mềm quản lý bán hàng Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 26-03-2018 13:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 26-03-2018 16:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Đinh Đức Toàn 27-03-2018 09:15:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 27-03-2018 09:45:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 29-03-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm du học Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 29-03-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 29-03-2018 16:45:00
Phần mềm quản lý trung tâm du học Faceworks bản chuẩn Hà Ngọc Linh 30-03-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 02-04-2018 14:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 02-04-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 03-04-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 03-04-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 03-04-2018 16:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 03-04-2018 21:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 04-04-2018 15:35:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 05-04-2018 10:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 06-04-2018 08:50:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 06-04-2018 14:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 08-04-2018 14:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 09-04-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 10-04-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 11-04-2018 09:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 11-04-2018 10:25:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 11-04-2018 11:00:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 12-04-2018 10:20:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 13-04-2018 10:00:00
Phần mềm quản lý bán hàng Faceworks bản chuẩn Hà Ngọc Linh 13-04-2018 00:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 14-04-2018 08:40:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 16-04-2018 13:55:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 16-04-2018 15:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 17-04-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 17-04-2018 09:50:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 17-04-2018 09:50:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 17-04-2018 14:15:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 18-04-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 18-04-2018 13:35:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Vũ Thuý Quỳnh 21-04-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý bán hàng Faceworks bản chuẩn Phạm Thị Kim Ngân 26-04-2018 10:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 28-04-2018 08:50:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 05-05-2018 10:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 07-05-2018 09:15:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Vũ Thuý Quỳnh 09-05-2018 00:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 10-05-2018 13:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 10-05-2018 16:10:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Vũ Mạnh Cường 14-05-2018 00:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Vũ Mạnh Cường 17-05-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 17-05-2018 09:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 17-05-2018 15:15:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 17-05-2018 15:13:00
Phần mềm quản lý công ty xây dựng faceworks Vũ Mạnh Cường 19-05-2018 10:45:00
Phần mềm quản lý công ty xây dựng faceworks Nghiêm Văn Thành 25-05-2018 16:10:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 28-05-2018 00:00:00
Phần mềm quản lý telesale Faceworks Phạm Thị Kim Ngân 28-05-2018 10:35:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Hà Ngọc Linh 01-06-2018 00:00:00
Phần mềm quản lý công ty xây dựng faceworks Đinh Đức Toàn 02-06-2018 23:59:00
Phần mềm quản lý trung tâm du học Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 04-06-2018 10:00:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 06-06-2018 09:20:00
Phần mềm quản lý công ty Bất Động Sản Faceworks Vũ Mạnh Cường 08-06-2018 14:40:00
Phần mềm quản lý công ty thương mại Vũ Mạnh Cường 08-06-2018 16:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm du học Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 13-06-2018 09:40:00
Phần mềm quản lý công ty Bất Động Sản Faceworks Nghiêm Văn Thành 20-06-2018 05:20:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 29-06-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý bảo hành Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 06-07-2018 03:15:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 20-07-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 20-07-2018 15:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 26-07-2018 15:00:00
Phần mềm Quản lý dự án Faceworks bản chuẩn Vũ Mạnh Cường 27-07-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Nguyễn Thảo Anh 27-07-2018 17:30:00
Phần mềm quản lý công ty xây dựng faceworks Nghiêm Văn Thành 15-08-2018 09:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Trương Thu Hường 11-09-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý bảo hành Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 12-09-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 18-09-2018 11:50:00

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT