Trang chủ Lịch tư vấn giải pháp

Nội dung tư vấn:

  • 👍 Demo, hướng dẫn sử dụng giải pháp phần mềm
  • 👍 Tư vấn: Làm thế nào để áp dụng phần mềm quản lý vào doanh nghiệp 1 cách hiệu quả nhất
  • 👍 Tiếp nhận câu hỏi và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp khi áp dụng phần mềm quản lý
  • 👍 Giải quyết các tình huống cụ thể, thực tế từ khách hàng

faceworks.vnfaceworks.vnfaceworks.vnfaceworks.vnlich-demo

Phần mềm Chuyên viên Ngày tư vấn Giờ tư vấn
Phần mềm quản lý bán hàng Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 14-12-2017 11:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 28-12-2017 10:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 28-12-2017 14:10:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 29-12-2017 09:50:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 02-01-2018 16:15:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 03-01-2018 22:20:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 04-01-2018 23:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 06-01-2018 11:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 08-01-2018 16:41:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 09-01-2018 11:20:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Lương Vũ Đạt 10-01-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 10-01-2018 09:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 10-01-2018 04:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 11-01-2018 02:00:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Bùi Quang Hiếu 11-01-2018 14:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 12-01-2018 10:30:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 16-01-2018 14:00:00
Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 18-01-2018 13:34:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 22-01-2018 09:30:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 23-01-2018 02:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 25-01-2018 09:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 26-01-2018 00:00:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 29-01-2018 14:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 30-01-2018 02:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 31-01-2018 09:20:00
Phần mềm quản lý công ty thương mại Nghiêm Văn Thành 01-02-2018 10:35:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 02-02-2018 09:00:00
Phần mềm Quản lý dự án Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 02-02-2018 02:03:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Đinh Thành Trung 06-02-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý khách sạn Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 07-02-2018 09:20:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 07-02-2018 10:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 26-02-2018 09:31:00
Phần mềm Quản lý dự án Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 26-02-2018 17:00:00
Phần mềm quản lý khách hàng Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 27-02-2018 14:30:00
Phần mềm Quản lý dự án Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 01-03-2018 11:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 01-03-2018 11:50:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 02-03-2018 09:50:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 02-03-2018 16:00:00
Phần mềm quản lý công ty Bất Động Sản Faceworks Nghiêm Văn Thành 05-03-2018 09:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 06-03-2018 10:00:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 06-03-2018 10:00:00
Phần mềm quản lý đào tạo nội bộ Faceworks Đinh Thành Trung 06-03-2018 15:00:00
Phần mềm quản lý nhân sự Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 07-03-2018 10:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 08-03-2018 15:30:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 14-03-2018 09:25:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Đinh Thành Trung 15-03-2018 11:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Nghiêm Văn Thành 15-03-2018 15:40:00
Phần mềm Quản lý công việc Faceworks bản chuẩn Nghiêm Văn Thành 16-03-2018 14:00:00
Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo Faceworks bản chuẩn (đã bao gồm 01 user admin) Phạm Thị Kim Ngân 19-03-2018 14:00:00
Phần mềm quản lý công ty Bất Động Sản Faceworks Đinh Thành Trung 19-03-2018 15:38:00

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT

Alert!

Danger alert preview. This alert is dismissable. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.