Trang chủ Tin tức Kiến thức cho doanh nghiệp 8 nội dung công việc quan trọng bạn cần biết trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

8 nội dung công việc quan trọng bạn cần biết trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu

17/09/2022 | 476 lượt xem

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung công việc và giá trị tương ứng hình thành các gói thầu, trong đó từng gói thầu bao gồm 8 nội dung quy định cụ thể trong bài viết dưới đây.

 

Nhóm chức năng quản lý danh sách hợp đồng từng gói thầu trên phần mềm Faceworks.

 1. Tên gói thầu

Tên gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần thể hiện tính chất như xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp kèm theo nội dung, phạm vi công việc phù hợp với nội dung nêu trong quyết định phê duyệt dự án. Nếu gói thầu được chia thành nhiều phần riêng biệt thì tên mỗi phần cần thể hiện nội dung cơ bản của phần đó.

 

Phần mềm quản lý dự án Faceworks cung cấp công cụ Quản lý danh sách gói thầu và hợp đồng của mỗi gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cụ thể gồm có:

 • Chức năng thêm mới gói thầu
 • Chức năng sửa gói thầu
 • Chức năng xoá gói thầu
 • Chức năng quản lý danh sách gói thầu
 • Chức năng thêm mới hợp đồng của gói thầu, hỗ trợ import danh sách hạng mục công việc từ file Excel
 • Chức năng xem và sửa danh sách hạng mục công việc của hợp đồng
 • Chức năng xoá hợp đồng
 • Chức năng quản lý danh sách hợp đồng

 

Không chỉ giúp bao quát những nội dung công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hệ thống ERP của phần mềm Faceworks còn kết nối tất cả khía cạnh của dự án, các bộ phận – phòng ban, thiết bị và mọi quy trình thi công xây dựng trên một nền tảng duy nhất. 

 

Phần mềm cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào chức năng cần thiết (Quản lý cơ cấu tổ chức, Quản lý tài chính, Quản lý hồ sơ – tư liệu…) để hoàn thành công việc nhanh chóng, chính xác hơn. Phần mềm quản lý dự án Faceworks được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giúp giảm thiểu rủi ro, chậm trễ và mang lại hiệu quả cao hơn cho các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi tính chất và quy mô.

 1. Giá gói thầu

Giá gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án. Nếu dự toán đã được phê duyệt trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì căn cứ dự toán để lập giá gói thầu. Giá gói thầu được tính đúng, đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, bao gồm chi phí dự phòng (do trượt giá, phát sinh khối lượng và các khoản tạm tính nếu có), phí, lệ phí và thuế. 

 

Những gói thầu thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định. Giá gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

 

Giá gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định. Nếu gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì phải nêu rõ giá trị ước tính của từng phần.

 

 1. Nguồn vốn

Mọi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hay phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Nếu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

 

Phần mềm Faceworks giúp công việc quản lý dự án trở nên đơn giản, hiệu quả hơn.

 

 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, mỗi gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu:

 • Lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế
 • Áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn hay không áp dụng
 • Lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không

 

Nếu lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì không cần giải trình lý do. Trong khi đó, áp dụng đấu thầu quốc tế cần giải trình lý do áp dụng đấu thầu quốc tế. Nghiêm cấm việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu thầu.

 

 1. Phương thức lựa chọn nhà thầu
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp:
 • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ
 • Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường và rút gọn đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp
 • Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp (nếu gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn thì không cần ghi nội dung này)
 • Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

 

 • Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

 

 • Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp

 

 • Phương thức lựa chọn nhà thầu hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

 

 1. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

 

Phần mềm Faceworks cho phép theo dõi dự án suốt quá trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 1. Loại hợp đồng 

Đối với từng gói thầu cụ thể, căn cứ quy mô, tính chất gói thầu, chủ đầu tư quy định loại hợp đồng áp dụng cho phù hợp trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm căn cứ lập các loại hồ sơ (hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu), ký kết hợp đồng. 

 

Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng theo quy định hiện hành. Nếu áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể. 

 

Các loại hợp đồng được quy định cụ thể như sau:

 • Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, được áp dụng bắt buộc với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ. Hợp đồng trọn gói cũng thường được áp dụng với gói thầu mua sắm hàng hóa
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng đối với gói thầu có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc của gói thầu
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được áp dụng đối với các gói thầu chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng và đơn giá có thể biến động trong thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu hàng hóa có tính đặc thù, phức tạp, quy mô lớn và thời gian thực hiện hợp đồng trên 18 tháng thì có thể áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa
 • Hợp đồng theo thời gian được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

 

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có). Thời gian thực hiện hợp đồng cần phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì quy định cụ thể thời gian thực hiện hợp đồng cho từng phần.

 

Bài viết trên đây vừa chia sẻ 8 nội dung công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu bạn cần biết dựa theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xếp hạng từ các chuyên trang đánh giá phần mềm uy tín chỉ ra rằng: Phần mềm quản lý dự án Faceworks là một trong những giải pháp phần mềm tốt nhất, mạnh mẽ nhất hiện nay; giúp kết nối tất cả các bộ phận thi công xây dựng, quy trình làm việc và dữ liệu của dự án trên một hệ thống duy nhất. 

 

Phần mềm Faceworks cho phép quản lý nguồn lực và tài chính các dự án thi công xây dựng từ khi dự án còn nằm trên giấy tờ, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến khi kết thúc dự án, bảo hành công trình. Hệ thống quản trị tập trung giúp người quản lý có thể xử lý chi tiết dữ liệu dự án, lập lịch trình, phân công giao việc và xem tiến độ thi công xây dựng thực tế cùng nhiều tính năng hữu ích khác. 

 

Để được tư vấn kỹ lưỡng và giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0974 696600 hoặc tra cứu danh mục phần mềm trực tiếp trên website: https://Faceworks.vn/!

 

Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT

(TIT Technology And Service Joint Stock Company)

🏢 Tầng 16 – Vinaconex 6 – Ngõ 475 Nguyễn Trãi – Hà Nội

🏘31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM

📧info@tit-vn.com

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT