Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để áp dụng ERP chưa ?

Bạn đánh giá quy trình kinh doanh của doanh nghiệp mình như thế nào?

Bạn đã xác định được rõ những khó khăn trong quy trình quản lý doanh nghiệp của mình chưa ?

Bạn có sẵn sàng cập nhật hoặc thay đổi quy trình nội bộ của doanh nghiệp để phù hợp với các chức năng có sẵn của phần mềm ?

Hệ thống nhân sự của doanh nghiệp bạn đã được hoạch định rõ ràng chưa?

Cung cấp thông tin để chúng tôi tư vấn thêm cho bạn

VÌ SAO CHỌN FACEWORKS?

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT