Trang chủ Phần mềm quản lý Doanh nghiệp

Phần Mềm Quản Lý Tiền Lương

Fceworks giúp doanh nghiệp tự động chấm công, tính lương nhanh chóng, chính xác,

Phần mềm quản lý
Công ty thương mại

Giúp quản lý thông tin khách hàng, đối tác, công nợ,cảnh báo, phòng ban, nhân viên, kho hàng ,,,

Phần mềm quản lý
chấm công

Giúp quản lý chấm công online,chấm công theo địa điểm,..tiền lương theo tháng, giờ…

Phần mềm quản lý
kho

Giúp quản lý thông tin hàng hóa, nhà cung cấp, kiểm kê điều chỉnh hàng hóa xuất-nhập,..

Phần mềm quản lý
tài sản

Quản lý chặt chẽ, chi tiết tài các tài sản công, quản lý bảo hành, bảo dưỡng tài sản,…

Phần mềm quản lý
văn bản

Giúp người dùng lưu trữ văn bản, quản lý hồ sơ, tài liệu, đính kèm file, tra cứu nhanh chóng,…

Phần mềm quản lý
Doanh nghiệp tổng thể ERP

Quản lý mọi công việc trên một hệ thống tích hợp cao, điều chỉnh dễ dàng, không giới hạn …

Phần mềm quản lý
Khách hàng

Giúp quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng, hệ thống báo cáo, marketing….

Phần mềm quản lý
công việc

Quản lý tiến độ công việc các công việc cá nhân hay công việc chung của doanh nghiệp…

Phần mềm quản lý
nhân sự

Phần mềm giúp quản lý chi tiết thông tin nhân viên, chấm công tính lương, tuyển dụng…

Phần mềm quản lý
dự án

Giúp quản lý thông tin, dự toán đầu tư, nguồn lực, tiến trình, rủi ro, thống kê, báo cáo…

Phần mềm quản lý
báo giá

Tự động tạo form mail báo giá, phiếu báo giá, tự động lấy thông tin người nhận, cho phép đính kèm file

Phần mềm quản lý
Tuyển dụng

Giúp quản lý hiệu quả cho quá trình tuyển dụng doanh nghiệp bao gồm: đăng tin ,lập kế hoạch, loại hồ sơ…

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT