Trang chủ Tin tức Kiến thức cho doanh nghiệp Các chức năng của phần mềm quản lý sản xuất Faceworks

Các chức năng của phần mềm quản lý sản xuất Faceworks

18/11/2018 | 2722 lượt xem

Các chức năng của phần mềm quản lý sản xuất Faceworks

Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks là một phát triển trên nền tảng giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP của công ty TIT chúng tôi. Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks giúp cho phép các doanh nghiệp thiết lập và giám sát quy trình sản xuất từ khâu lập kế hoạch, mua sắm vật tư, nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất, bán hàng và phân phối sản phẩm. Việc áp dụng phần mềm quản lý sản xuất Faceworks giúp các doanh nghiệp giảm chi phí và thời gian quản lý, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ hiện tại, giúp lãnh đạo nắm được các thông tin tình trạng sản xuất của doanh nghiệp ngay lập tức và hỗ trợ ra quyết định bằng hệ thống báo cáo tùy biến cao. Phần mềm được phát triển trên nền tảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Linux, UNIX và Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội vộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet và hầu hết các trình duyệt khác nhau như Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome.

Các chức năng của phần mềm quản lý sản xuất Faceworks:

 1. Quản lý danh mục và dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp

Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks cho phép thiết lập và chuẩn hóa các danh mục được sử dụng trong hệ thống, thiết lập các dữ liệu cơ sở để hệ thống sử dụng và tính toán trong quy trình sản xuất.

 • Quản lý danh mục mặt hàng, các thuộc tính, đơn vị tính
 • Quản lý cấu trúc sản phẩm (BOM), quy trình sản xuất (Routing) của sản phẩm
 • Quản lý danh sách đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và các đầu mối liên hệ
 • Quản lý các đơn vị sản xuất
 • Quản lý danh sách thiết bị
 • Quản lý danh mục lỗi và nguyên nhân lỗi
 • Quản lý dây chuyền và các công đoạn trong dây chuyền, năng lực sản xuất sản phẩm
 • Quản lý danh sách nhân viên, các kỹ năng làm việc của nhân viên
 • Quản lý lịch làm việc của dây chuyền và nhân viên
 1. Quản lý vật tư và mua hàng

Quy trình mua hàng giúp giám sát chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch sản xuất và theo dõi thường xuyên tồn kho của nguyên vật liệu theo nguyên tắc JIT (just in time) để đảm bảo cung ứng kịp thời, đúng lúc, đúng chất lượng và đủ số lượng. Các chức năng trong module quản lý vật tư và mua hàng bao gồm:

 • Tập hợp yêu cầu sản xuất từ các bộ phận hoặc hệ thống tự động căn cứ vào kế hoạch sản xuất chi tiết
 • Lập báo giá và chọn nhà cung ứng
 • Quản lý đơn mua hàng
 • Quan lý kế hoạch nhận hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý hàng trả lại nhà cung cấp
 • Quản lý hóa đơn mua hàng
 • Quản lý thanh toán và công nợ với nhà cung cấp
 1. Quản lý kho

Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks cho phép thiết lập danh sách tất cả các kho sử dụng trong doanh nghiệp, kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, kho phế liệu… Ngoài ra có thể định nghĩa các kho ảo để giúp doanh nghiệp kiểm soát trạng thái lưu trữ một cách tốt nhất, các kho ảo có thể là kho của các đối tác hay kho trung gian. Hệ thống cho phép thiết lập các vùng lưu trữ trong kho, thiết lập các vùng lưu trữ trong kho, thiết lập sức chưa, mức lưu trữ tối thiểu và tối đa giúp cho việc giám sát và cảnh báo kịp thời cho quản lý và các bộ phận liên quan để điều chỉnh mua hàng và phân phối sản phẩm. Các chức năng chính trong module quản lý kho bao gồm:

 • Quản lý danh sách kho, bin và cấu hình từng kho
 • Quản lý yêu cầu nhập kho xuất phát từ kế hoạch nhận hàng trong đơn mua hàng giúp cho quản lý kho có thể sắp xếp các vị trí đảm bảo việc nhập kho diễn ra kịp thời khi có hàng đến
 • Quản lý yêu cầu xuất kho xuất phát từ kế hoạch phân phối trong đơn bán hàng giúp cho quản lý kho chuẩn bị phương án xuất kho tốt nhất
 • Quản lý phiếu nhập kho
 • Quản lý phiếu xuất kho
 • Quản lý trung chuyển giữa các kho
 • Kiểm kê kho
 • Tính giá vốn
 • Báo cáo tồn kho theo lịch sử
 • Thẻ kho và xuất nhập tồn
 1. Lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks cho phép tập hợp các yêu cầu sản phẩm để xử lý, các yêu cầu có thể bắt nguồn từ các đơn hàng của khách hàng, kết quả dự báo về mức tiêu thụ sản phẩm của phòng kinh doanh tùy thuộc vào mô hình sản xuất là sản xuất theo đơn đặt hàng MTO (make to order) hay sản xuất sản phẩm phân phối MTS (make to stock). Hệ thống sẽ căn cứ vào cấu trúc (BOM) và quy trình sản xuất của sản phẩm, tồn kho nguyên vật liệu, năng lực sản xuất của từng tổ đội và công đoạn trong dây chuyền để tính toán khả năng cũng như thời gian để sản xuất ra sản phẩm. Người lập kế hoạch có thể điều chỉnh các tiêu chí và phương án sản xuất để có được kế hoạch chi tiết theo mong muốn, từ kế hoạch chi tiết này sau khi được phê duyệt, các yêu cầu mua hàng và lệnh sản xuất được tạo ra và gửi cho bộ phận mua hàng và bộ phận sản xuất. Các chức năng chính trông module lập kế hoạch bao gồm:

 • Quản lý yêu cầu sản phẩm
 • Xử lý yêu cầu
 • Tính giá thành kế hoạch
 • Đặt lịch tạo đơn mua hàng
 • Đặt lịch tạo lệnh sản xuất
 • Theo dõi tiến độ cung ứng bao gồm mua hàng và sản xuất
 1. Quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks cho phép giám sát việc thực hiện sản xuất chặt chẽ, mọi thông tin sản xuất được cập nhật kịp thời trên màn hình giám sát giúp quản lý có thể nắm bắt được tình hình sản xuất và các diễn biến bất thường  để hỗ trợ ra quyết định kịp thời. Các chức năng chính trong module quản lý sản xuất bao gồm:

 • Quản lý lệnh sản xuất
 • Quản lý phiếu giao việc cho từng tổ đội, công đoạn
 • Quản lý thống kê và kiểm tra chất lượng sản phẩm
 • Quản lý kho sản xuất, thiết lập và theo dõi các bán thành phẩm, thành phẩ và phế liệu cho từng công đoạn
 • Giám sát sản xuất
 • Báo cáo giá thành thực tế
 • Báo cáo sản lượng theo kỳ
 • Phân tích lỗi và nguyên nhân lỗi
 1. Quản lý bán hàng và phân phối

Quy trình bán hàng và phân phối giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp cận khách hàng đến khâu phân phối sản phẩm cho khách hàng, các chính sách bán hàng và theo dõi công nợ của khách hàng. Các chức năng module quản lý vật tư và bán hàng phân phối bao gồm:

 • Quản lý bảng giá
 • Quản lý cơ hội bán hàng
 • Quản lý báo giá bán hàng
 • Quản lý đơn bán hàng
 • Quản lý hợp đồng bán hàng
 • Quản lý hàng trả lại
 • Hóa đơn bán hàng
 • Thanh toán và công nợ với khách hàng

Ngoài ra, phần mềm quản lý sản xuất Faceworks còn có các chức năng hệ thống

 • Cài đặt cấu trúc tổ chức: Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks cho phép cấu hình cho các quy mô doanh nghiệp khác nhau, phân vùng dữ liệu để làm việc độc lập hoặc phụ thuộc cho các đơn vị trong doanh nghiệp.
 • Phân quyền: Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks cho phép cấu hình các nhóm làm việc cho từng đơn vị, người sử dụng sẽ được gắn với một hoặc nhiều nhóm tùy theo cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp.
 • Quy trình: Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks cung cấp công cụ lập quy trình kết hợp với phân quyền tạo nên một hệ thống hoạt động chặt chẽ, quy trình có thể thiết lập theo nhiều dạng ở nhiều mức độ, trong từng dữ liệu, từng module và giữa các module với nhau. Với mỗi module áp dụng quy trình có cấu hình các bước, ở mỗi bước có thể áp dụng các chức năng về cảnh báo hoặc kết chuyển dữ liệu để tích hợp với các module hoặc phần mềm khác.
 • Chức năng nhắc việc: Hệ thống cho phép cài đặt việc cảnh báo và gửi các báo cáo định kỳ đến những người liên quan trên hệ thống, qua email hoặc SMS. Gửi nội dung phiếu giao việc đến các bộ phận sản xuất. Đặt lịch gửi báo cáo định kỳ cho những người liên quan.
 • Tích hợp: tích hợp với các phần mềm ERP, tích hợp phần cứng tự động hóa để thống kê sản lượng và kiểm soát chất lượng sản phẩm, xuất/nhập dữ liệu dạng exel, đăng nhập và sử dụng qua internet.

Các lợi ích triển khai

Phần mềm quản lý sản xuất Faceworks được thiết kế nhằm mục đích tự động hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp. Tùy theo đặc thù từng loại hình sản xuất và mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp và triển khai phần mềm hiệu quả nhất.

 • Giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất
 • Giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất do yếu tố con người
 • Tăng cường năng suất và chất lượng sản phẩm
 • Đảm bảo tiến độ sản xuất và tiến độ giao hàng
 • Giảm chi phí vận hành và lãng phí trong sản xuất
 • Giảm chi phí tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm
 • Hỗ trợ ra quyết định kịp thời cho lãnh đạo
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường

Quý  doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất hoặc đăng ký dùng thử tại đây.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TIT

🏢 Tầng 16 – Vinaconex 6 – 475 Nguyễn Trãi – Hà Nội

🏘31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM

☎ 04 7306 1636

📞0974 69 6600

📧 info@tit-vn.com

🌏 https://faceworks.vn/

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT