Trang chủ Tin tức Kiến thức cho doanh nghiệp Cách tổ chức, quản lý hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng chính xác nhất

Cách tổ chức, quản lý hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng chính xác nhất

17/09/2022 | 1329 lượt xem

Tổ chức nghiệm thu – phần việc không thể thiếu và cực kỳ quan trọng trong quản lý dự án, được thực hiện suốt quá trình thi công công trình xây dựng. Hạng mục không bảo đảm chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình sẽ bị từ chối nghiệm thu. Cùng tìm hiểu chi tiết các nội dung nghiệm thu, trình tự nghiệm thu, cách quản lý hồ sơ nghiệm thu v.v của công trình xây dựng qua bài viết sau đây.

Tổ chức nghiệm thu, quản lý hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng

Theo quy định hiện hành, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, gồm nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Trong công tác quản lý dự án, Chủ đầu tư sẽ quy định về việc nghiệm thu đối với các giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình trong trường hợp cần thiết.

 

Hợp đồng thi công xây dựng cần quy định rõ về quy trình nghiệm thu và kết quả nghiệm thu phải được lập thành biên bản. Mọi bộ phận, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định. Một số công trình, hạng mục công trình xây dựng còn phải được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư quản lý dự án trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.

 

Với phần mềm quản lý dự án Faceworks, nhà quản trị có thể quản lý toàn bộ hồ sơ nghiệm thu trên một nền tảng trung tâm tự động hóa, loại bỏ tối đa sai sót, nhầm lẫn dữ liệu. Hệ thống báo cáo, phân tích mạnh mẽ có thể tùy chỉnh linh hoạt theo quy trình vận hành bộ máy, hoạt động thi công xây dựng cho phép bạn theo dõi, phát hiện kịp thời sự cố (nếu có), kiểm tra tình trạng, tiến độ dự án và kết quả nghiệm thu công việc, nghiệm thu các hạng mục trong nháy mắt.

 

Phần mềm Faceworks giúp quản lý hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng chính xác, khoa học.

Phần mềm Faceworks hỗ trợ đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công công trình xây dựng để thiết lập bộ hồ sơ nghiệm thu đầy đủ từ giai đoạn khởi công đến khi hoàn thành công trình như:

 • Biên bản bàn giao mốc vị trí, cao độ chuẩn – mặt bằng thi công
 • Biên bản xử lý kỹ thuật
 • Phiếu kiểm tra công tác sửa chữa
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu
 • Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc bê tông trước khi đóng
 • Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc bê tông cốt thép trước và sau khi ép v.v

Các nội dung nghiệm thu trong quá trình thi công công trình xây dựng 

Công tác nghiệm thu công trình xây dựng bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

1. Nghiệm thu công việc xây dựng 

 

Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng
 • Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng
 • Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án và các văn bản liên quan 
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của Nhà thầu thi công xây dựng
 • Bản vẽ hoàn công công việc xây dựng

 

Nội dung và trình tự nghiệm thu:

 • Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường
 • Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường mà Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện để xác định chất lượng và khối lượng của vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình
 • Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng và việc lắp đặt thiết bị so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật
 • Nghiệm thu cho phép thực hiện công việc tiếp theo

 

Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản bao gồm các nội dung sau:

 • Đối tượng nghiệm thu (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu)
 • Thành phần trực tiếp nghiệm thu
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu
 • Căn cứ nghiệm thu
 • Đánh giá về chất lượng của công việc xây dựng đã thực hiện
 • Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có)

 

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 • Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư quản lý dự án hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu.
 • Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình 
 • Đối với các công việc xây dựng khó khắc phục khiếm khuyết khi triển khai các công việc tiếp theo như công tác thi công phần ngầm, phần khuất các hạng mục công trình chịu lực quan trọng thì Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu thiết kế cùng tham gia nghiệm thu.
 • Đối với hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư quản lý dự án tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với Nhà thầu phụ.

 

Nếu công việc không được nghiệm thu do lỗi của Nhà thầu thi công xây dựng thì Nhà thầu phải khắc phục hậu quả và chịu mọi chi phí kể cả chi phí kiểm định phúc tra. Trường hợp công việc không được nghiệm thu do lỗi của Chủ đầu tư trong quản lý dự án thì Chủ đầu tư phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù phí tổn cho Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

 

2. Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

 

Căn cứ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng:

 • Các tài liệu và các kết quả thí nghiệm theo quy định 
 • Biên bản nghiệm thu các công việc thuộc bộ phận công trình xây dựng được nghiệm thu
 • Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng và giai đoạn thi công xây dựng hoàn thành của nội bộ Nhà thầu thi công xây dựng
 • Công tác chuẩn bị các công việc để triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo

 

Nội dung và trình tự nghiệm thu:

 • Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, chạy thử đơn động và liên động không tải
 • Kiểm tra các kết quả thử nghiệm, đo lường do Nhà thầu thi công xây dựng đã thực hiện
 • Kiểm tra bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng
 • Nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng. Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản bao gồm các nội dung sau:
 • Đối tượng nghiệm thu (ghi rõ tên bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng được nghiệm thu)
 • Thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểm nghiệm thu
 • Căn cứ nghiệm thu
 • Đánh giá về chất lượng của bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng đã thực hiện;
 • Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu khác nếu có)

 

Phần mềm Faceworks hỗ trợ đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công công trình xây dựng.

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 • Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư quản lý dự án hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do Nhà thầu phụ thực hiện
 • Người phụ trách thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình
 • Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các Nhà thầu phụ.

 

3. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

 

Căn cứ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng đưa vào sử dụng:

 • Các tài liệu theo quy định ở trên
 • Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng Kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng của nội bộ Nhà thầu thi công xây dựng
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định

 

Nội dung và trình tự nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

 • Kiểm tra hiện trường
 • Kiểm tra bản vẽ hoàn công công trình xây dựng
 • Kiểm tra kết quả thử nghiệm, vận hành thử đồng bộ hệ thống máy móc thiết bị công nghệ
 • Kiểm tra các văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành
 • Kiểm tra quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình xây dựng
 • Nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng. 

 

Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản bao gồm các nội dung sau:

 • Đối tượng nghiệm thu (tên hạng mục công trình hoặc công trình nghiệm)
 • Địa điểm xây dựng
 • Thành phần tham gia nghiệm thu
 • Thời gian và địa điểm nghiệm thu
 • Căn cứ nghiệm thu
 • Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng
 • Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

 

Phần mềm Faceworks cung cấp giải pháp quản lý dự án toàn diện, hiệu quả.

 

Thành phần trực tiếp nghiệm thu gồm:

 • Phía Chủ đầu tư:

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư

– Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình 

 

 • Phía Nhà thầu thi công xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật 

– Người phụ trách thi công trực tiếp

 

 • Phía Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư quản lý dự án xây dựng công trình:

– Người đại diện theo pháp luật

– Chủ nhiệm thiết kế.

 • Phía chủ quản lý sử dụng hoặc chủ sở hữu công trình 

– Người đại diện theo pháp luật

– Người quản lý trực tiếp

 

Trên đây là chia sẻ chi tiết nội dung nghiệm thu, trình tự nghiệm thu v.v cũng như cách quản lý hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng chính xác nhất bằng phần mềm Faceworks. Đứng trước xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong nước và trên toàn thế giới, hàng ngàn doanh nghiệp đã lựa chọn sử dụng giải pháp phần mềm quản lý dự án của chúng tôi để phân bổ và sử dụng hợp lý, hiệu quả mọi nguồn lực trong thi công xây dựng; lường trước các vấn đề, rủi ro phát sinh và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. 

 

Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ qua số điện thoại:  0974 69 6600, email: info@tit-vn.com hoặc tham khảo sản phẩm trực tiếp trên website https://faceworks.vn/!

 

Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Và Công nghệ TIT

(TIT Technology And Service Joint Stock Company)

 • Tầng 16 – Vinaconex 6 – Ngõ 475 Nguyễn Trãi – Hà Nội
 • 31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT