ERP là gì? Giải mã về ERP

23/02/2017 | 5307 lượt xem

Thuật ngữ “ERP” đã và đang thâm nhập vào đời sống doanh nghiệp (DN) nhưng vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp cón hiểu mơ hồ về nó. Vậy ERP là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ERP trong bài viết này.

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning , được hiểu là Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đây là phần mềm máy tính tự động hoá các tác nghiệp của đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp và đồng bộ dữ liệu giữa các phong ban với nhau nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản lý toàn diện của doanh nghiệp. 

erp1

Một doanh nghiệp thường bao gồm nhiều bộ phận khác nhau như chế tạo, bán hàng, marketing, kế hoạch, quản lý kho, quản lý nhân sự, kế toán-tài chính,… mỗi bộ phận làm một công việc khác nhau nhưng cùng một mục tiêu chung phát triển doanh nghiệp. Để những bộ phận liên kết với nhau chặt chẽ và không có sự đồng bộ thì phần mềm quản lý ERP sẽ làm được những công việc này. Với mỗi bộ phận ở trên thì phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP sẽ có mỗi module riêng, mỗi module phù hợp với mỗi mục tiêu và kế hoạch khác nhau phù hợp với từng bộ phận trong doanh nghiệp.

erp
Như vậy nói một cách tổng quát và đơn giản thì ERP là phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể. Thay vì phải sử dụng phần mềm nhân sự, chấm công, tính lương, phần mềm kế toán, phần mềm quản trị sản xuất… song song, độc lập lẫn nhau thì ERP gồm tất cả vào chung một gói phần mềm duy nhất mà giữa các chức năng đó có sự liên thông với nhau. Với mỗi ngành nghề kinh doanh, và quy mô của doanh nghiệp thì cấu trúc module hay chức năng của hệ thống ERP có sự khác nhau.

Khác biệt cơ bản của ERP so với việc sử dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc

Điểm khác biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng hệ thống ERP so với việc sử dụng nhiều phần mềm quản lý rời rạc khác (như phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý bảo hành…) là tính tích hợp. ERP chỉ là một phần mềm duy nhất và các module của nó thực hiện các chức năng tương tự như các phần mềm quản lý rời rạc, nhưng các module này còn làm được nhiều hơn thế trong môi trường tích hợp. Tính tích hợp của hệ thống ERP được gọi là tính “tổng thể hữu cơ” do các module có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như các bộ phận trong cơ thể chúng ta.

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT