Trang chủ Tin tức Kiến thức cho doanh nghiệp Hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình mới nhất

Hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình mới nhất

21/08/2022 | 1182 lượt xem

Dự toán xây dựng công trình là một nguyên tắc cơ bản trong thiết kế xây dựng và dự báo chi phí công trình. Đó là căn cứ để xác định tính khả thi của dự án, thanh quyết toán khi chỉ định thầu, đàm phán cũng như ký kết hợp đồng thi công xây dựng. Độ chính xác của dự toán xây dựng công trình cũng ảnh hưởng tới giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu và quyết định nhà thầu nào phù hợp nhất với dự án.  

 Chức năng dự toán chi phí trên phần mềm quản lý dự án Faceworks có độ chính xác cao.

Dự toán xây dựng công trình là gì?

Dự toán xây dựng công trình theo Điều 80 – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 là một trong các nội dung chủ yếu của thiết kế xây dựng công trình, bên cạnh các phương án kiến trúc, phương án công nghệ, công năng sử dụng, chỉ dẫn kỹ thuật v.v

Dự toán thi công xây dựng công trình bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công cũng như các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình.

Dự toán xây dựng công trình bằng phần mềm Faceworks

Trước kia, người chịu trách nhiệm lập dự toán chi phí xây dựng công trình thường sử dụng phương pháp thủ công hoặc lập dự toán bằng công cụ bảng tính Excel; song những cách làm này thường gây ra sai sót cho yếu tố con người, gây lãng phí thời gian, tiền bạc của cả Chủ đầu tư và Nhà thầu tham gia dự án. 

Tuy nhiên giờ đây, phần mềm quản lý dự án Faceworks với chức năng dự toán chi phí xây dựng sở hữu độ chính xác cao và khả năng tùy biến nổi trội đang dần chiếm lĩnh, khẳng định vị thế dẫn đầu về giải pháp công nghệ trên thị trường. 

Chức năng dự toán chi phí – dự toán xây dựng công trình trong phần mềm Faceworks sẽ giúp chuẩn hóa quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ở mọi công trình từ đơn giản cho đến phức tạp; đồng thời có thể đưa ra phân tích, báo cáo hữu ích về các chi phí cần thiết để xây dựng công trình.

Phần mềm quản lý dự án được thiết kế với giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng giúp người dùng có thể truy cập, tra cứu thông tin, theo dõi và cập nhật sự thay đổi một cách nhanh chóng và hiệu quả chỉ với một thiết bị di động thông minh có kết nối internet.

Dưới đây là chi tiết chức năng Dự toán chi phí trên phần mềm quản lý dự án Faceworks:

 • Chức năng thêm mới dự toán chi phí của dự án, hỗ trợ import dự toán từ file Excel
 • Chức năng sửa dự toán chi phí của dự án
 • Chức năng xoá dự toán chi phí của dự án
 • Chức năng quản lý dự toán chi phí của dự án

Phần mềm Faceworks giúp chuẩn hóa quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ở mọi công trình.

Các chi phí cụ thể trong dự toán xây dựng công trình

Chi tiết nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng được quy định cụ thể như sau:

 • Chi phí xây dựng: Gồm có chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng
 • Chi phí thiết bị: Gồm có chi phí mua sắm thiết bị công trình/thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh cùng các chi phí khác có liên quan;
 • Chi phí quản lý dự án: Gồm có các chi phí dự toán để tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định đối với công trình kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của công trình: Gồm có chi phí khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng và các chi phí tư vấn liên quan trong dự toán xây dựng công trình 
 • Chi phí hạng mục chung: Gồm có chi phí xây dựng nhà tạm để ở, điều hành thi công tại hiện trường, chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến/ra khỏi công trường, chi phí an toàn lao động, chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có), chi phí bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, chi phí hoàn trả mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình (nếu có), chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và một số chi phí có liên quan khác 
 • Chi phí dự phòng của công trình: Gồm có chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình

Trong trường hợp dự án có nhiều công trình xây dựng, Chủ đầu tư có thể quản lý chi phí thông qua việc xác định tổng dự toán xây dựng công trình (bằng cách cộng các dự toán xây dựng công trình và các chi phí khác có liên quan của dự án).

Hướng dẫn cách xác định dự toán xây dựng công trình mới nhất

Dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình và định mức xây dựng, giá xây dựng của công trình.

Các chi phí trong dự toán xây dựng công trình được xác định như sau:

 • Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định trên cơ sở khối lượng các công tác, công việc xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình, giá xây dựng của công trình và chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được xác định căn cứ định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công bố
 • Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế công nghệ, xây dựng và giá mua thiết bị tương ứng. Chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc ước tính chi phí
 • Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm do bộ Xây dựng công bố; bằng dự toán hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu các dự án tương tự phù hợp với hình thức tổ chức, thời gian thực hiện, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án
 • Chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm do bộ Xây dựng công bố hoặc ước tính chi phí theo công việc tư vấn của dự án, công trình tương tự hoặc xác định bằng dự toán
 • Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm hoặc ước tính hoặc bằng dự toán hay giá trị hợp đồng đã ký kết
 • Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng các chi phí theo quy định. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng (có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế)

Đối với các công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thì tổng mức đầu tư cũng đồng thời là dự toán xây dựng công trình. Trong trường hợp này, dự toán xây dựng công trình bao gồm cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư nếu có.

Phần mềm Faceworks giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong dự toán chi phí.

Quy trình thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình được quy định gồm các công đoạn chính sau:

 1. Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ
 2. Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức dự toán, giá xây dựng của công trình theo các quy định liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình
 3. Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định đồng thời kiến nghị giá trị dự toán xây dựng gửi cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí đồng thời phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

Nếu Chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực thẩm định thì được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện, kinh nghiệm chuyên môn thẩm tra dự toán công trình. Tổ chức, cá nhân này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về kết quả thẩm tra.

Thực hiện điều chỉnh dự toán công trình

Theo quy định hiện hành, dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

 • Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng 
 • Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán bao gồm cả chi phí dự phòng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt

Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt thêm hoặc bớt phần giá trị tăng hoặc giảm (phải được thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh).

Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh.

Trên đây là hướng dẫn cách lập dự toán xây dựng công trình mới nhất kèm theo những nội dung liên quan theo quy định hiện hành. Trải nghiệm thực tế cho thấy giải pháp phần mềm Faceworks không chỉ giúp tháo gỡ những thách thức nổi cộm mà còn giúp các doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao trong dự toán chi phí nói riêng cũng như trong các dự án thi công xây dựng nói chung. 

Hiện nay, công ty Cổ phần và Dịch vụ Công nghệ TiT cung cấp 2 phiên bản phần mềm quản lý dự án gồm bản Thiết kế tiêu chuẩn và bản Thiết kế nâng cao. Cả 2 phiên bản đều bao gồm đầy đủ các chức năng phần mềm theo mục đích sử dụng, đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên giao diện của bản Thiết kế nâng cao sẽ được thiết kế riêng theo yêu cầu của quý khách  hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ số điện thoại đường dây nóng phục vụ 24/7 của chúng tôi: 0974 69 6600 hoặc truy cập trang web https://faceworks.vn!

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT