Trang chủ Tin tức Kiến thức cho doanh nghiệp Quản lý chất lượng từ A – Z qua phần mềm quản lý dự án Faceworks

Quản lý chất lượng từ A – Z qua phần mềm quản lý dự án Faceworks

17/09/2022 | 372 lượt xem

Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình  kiểm soát công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng trong dự án. Phần mềm quản lý dự án Faceworks cho phép người dùng theo dõi, nắm bắt kịp thời các thông tin quan trọng về chất lượng thi công xây dựng, đưa ra đánh giá rủi ro định kỳ giúp triển khai dự án thành công.

 

Ảnh 1: Phần mềm quản lý dự án Faceworks cung cấp nhiều tiện ích cho Chủ đầu tư, các cơ quan quản lý chất lượng

Chương trình quản lý chất lượng công trình thi công xây dựng 

Các cơ quan, đơn vị quản lý chất lượng công trình xây dựng, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định, thí nghiệm vật liệu và các cấu kiện, kết cấu công trình đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình. Nói cách khác, tất cả các bộ phận, phòng ban tham gia quản lý dự án cần hoạt động như một đội ngũ thống nhất, cùng thực hiện triệt để một tiêu chuẩn chất lượng cao trong suốt quá trình thi công.

 

Kế hoạch kiểm tra, quản lý chất lượng của Nhà thầu gồm có sơ đồ tổ chức nêu rõ mối quan hệ giữa các bên tham gia dự án; các thí nghiệm, quy trình, tiêu chuẩn áp dụng; biểu mẫu ghi chép, theo dõi trước trong và sau khi thi công; các cấu kiện công trình; sổ nhật ký công trình, các yêu cầu trình nộp nêu trong Quy định kỹ thuật. Chương trình quản lý chất lượng cũng sẽ chỉ ra đội ngũ và các biện pháp kiểm tra chất lượng của Nhà thầu.

 

Tiếp đến, quản lý dự án sẽ công bố một bản kế hoạch chính thức để phổ biến cho tất cả các bộ phận; giúp họ làm quen, nắm được các mặt trọng yếu và hiểu được mục đích cũng như phương thức của chương trình thi công tổng thể.

 

Đội ngũ quản lý dự án và giám sát sẽ kết hợp với Nhà thầu nhằm thống nhất đề cương thí nghiệm ban đầu và thiết lập từng chế độ thí nghiệm. Cần thực hiện các kiểm tra định kỳ thường xuyên để đảm bảo mọi nhân sự đều hiểu tường tận và tuân thủ hệ thống các thủ tục liên quan đến công việc được chỉ định. Các giám sát viên, kỹ thuật viên hiện trường và phòng thí nghiệm sẽ tham khảo checklist – danh mục kiểm tra do quản lý dự án lập ra ở từng hạng mục thi công để nắm rõ tình hình làm việc.

 

Nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình thi công xây dựng

 

1. Diễn giải và áp dụng các điều khoản Hợp đồng

Giám sát quản lý chất lượng sẽ hỗ trợ Nhà thầu diễn giải các tài liệu hợp đồng, quản lý khảo sát nền móng, thí nghiệm kiểm tra chất lượng và các vấn đề liên quan khác.

 

2. Công tác trắc đạc định vị

Tất cả các mốc cao độ phải được kiểm tra định kỳ suốt giai đoạn thi công. Quản lý dự án bằng phần mềm Faceworks sẽ lưu lại dữ liệu kiểm tra tất cả các cột mốc khống chế cao độ và tọa độ giúp việc tham khảo thi công trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn. Sử dụng phần mềm quản lý dự án Faceworks, các cơ quan quản lý chất lượng có thể giải quyết và chỉnh sửa mọi sai lệch hoặc không chính xác ngay lập tức với phần chỉnh sửa được lưu vết để các bên liên quan đối chiếu.

 

Ngoài ra, thông tin khối lượng các công trình và vật liệu tại công trường liệt kê trong giấy chứng nhận thanh toán của Nhà thầu. Theo dõi qua phần mềm Faceworks đảm bảo mọi công việc khảo sát đều được hoàn tất một cách chính xác, đúng thời hạn định sẵn với các thông số chính xác 100%.

 

Ảnh 2: Phần mềm Faceworks giúp công tác quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao hơn.

3. Giám sát và theo dõi thi công

Giám sát quản lý chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả công việc đều tuân thủ theo bản vẽ và phù hợp với quy trình thi công công trình. Những hạng mục công trình bị phát hiện không phù hợp sẽ được yêu cầu chỉnh sửa hoặc loại bỏ ngay lập tức.

 

Quản lý dự án bằng phần mềm Faceworks, người dùng có thể kiểm tra các công việc theo danh mục yêu cầu, giúp giảm thiểu thiếu sót và đạt hiệu quả cao hơn. Sử dụng phần mềm quản lý dự án cũng đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra trên công trường đều được theo dõi và giám sát chặt chẽ.  

 

Hệ thống cảnh báo tự động trên phần mềm Faceworks giúp giảm thiểu các công việc lặp lại gây lãng phí thời gian, tiền bạc; phát hiện kịp thời các vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng đồng thời đưa ra các hành động đối phó hoặc biện pháp khắc phục thích hợp.

 

Chức năng gửi báo cáo theo ngày sẽ cung cấp cho các cơ quan, phòng ban quản lý chất lượng thông tin chi tiết, chính xác về những công việc đang tiến hành, các vấn đề phát sinh, vị trí thi công công trình, điều kiện thời tiết, số lượng lao động làm việc tại công trường, các thiết bị sử dụng, ước tính khối lượng công việc đã thực hiện cũng như những điều kiện bất thường có ảnh hưởng tới kết quả thi công.

 

4. Thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm tại công trường

Các cơ quan quản lý chất lượng tiến hành thí nghiệm từng ngày hoặc định kỳ theo yêu cầu về cấp phối (cấp phối, độ cứng, tỉ trọng, độ nhám…), bê-tông xi măng (thành phần thiết kế, độ sụt, cường độ nén, uốn…), bê-tông nhựa, (độ ổn định Marshall, độ chảy nhựa…)

 

Thí nghiệm mọi vật liệu xây dựng sẽ được tiến hành theo quy định trong hồ sơ Hợp đồng đã ký kết. Quản lý dự án bằng phần mềm Faceworks cho phép hiển thị báo cáo kết quả thí nghiệm tức thì kèm theo phương pháp áp dụng.

 

Thí nghiệm các bó cáp dự ứng lực, neo thép, gối cầu cao su, ống thép, tấm thép v.v. phải được nhà cung cấp đáp ứng thông qua giấy chứng nhận cũng như thí nghiệm bất kỳ tiến hành theo các tiêu chuẩn quy định.

 

5. Kiểm tra bản vẽ thi công của Nhà thầu

Quản lý chất lượng sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp các bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ lắp dựng, bản vẽ chế tạo các kết cấu vĩnh cửu, các công trình tạm, ván khuôn hay các biện pháp chống đỡ.

 

Giám sát, quản lý dự án sẽ đối chiếu với các tiêu chuẩn về thực hiện bản vẽ và các thủ tục đệ trình, phương pháp kiểm tra, phê duyệt, phân phối, hủy bỏ bản vẽ… để đề xuất chỉnh sửa, phê duyệt. Phần mềm quản lý dự án Faceworks giúp lưu trữ tất cả những ghi chép, tài liệu liên quan đến bản vẽ nhằm đảm bảo công trình không bị gián đoạn, chậm trễ do khâu kiểm tra bản vẽ.

 

Ảnh 3: Quản lý chất lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý dự án.

 

6. Nghiệm thu hoặc bác bỏ các công việc đã hoàn tất

Giám sát quản lý chất lượng sẽ kiểm tra chi tiết và tổng thể các hạng mục công trình đã hoàn thành; những hạng mục đạt yêu cầu sẽ được nghiệm thu, thanh toán. Ngược lại, các hạng mục công trình không đạt yêu cầu của hợp đồng do tay nghề yếu, do vật liệu kém chất lượng, bị hư hại hoặc các lý do tương tự sẽ bị bác bỏ kèm theo thông báo phù hợp bằng văn bản ghi rõ lý do.

 

7. Kiểm soát bảo hành vật liệu và thiết bị

Giám sát quản lý chất lượng sẽ ghi chép điều kiện bảo hành tất cả vật liệu tham gia dự án và tiến hành kiểm tra, phê duyệt theo điều khoản hợp đồng.

 

8. Kiểm tra quản lý chất lượng cho từng công việc thi công

 

Dễ thấy, nhiệm vụ quản lý chất lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý dự án. Phần mềm Faceworks mang đến giải pháp toàn diện, giúp lưu trữ, quản lý dữ liệu một cách đồng bộ và hệ thống. Tất cả danh sách công việc, hồ sơ tài liệu đều được sắp xếp khoa học, dễ dàng theo dõi và tìm lại khi cần. 

 

Hệ thống quản lý dự án tích hợp nhiều chức năng, có thể điều chỉnh linh hoạt theo quy trình, đặc thù doanh nghiệp và đáp ứng những đòi hỏi khắt khe ở mọi giai đoạn thi công xây dựng:

Quản lý danh sách template các công việc cần thực hiện

 • Chức năng thêm mới template công việc quản lý chất lượng cần thực hiện
 • Chức năng sửa template công việc cần thực hiện
 • Chức năng xoá template công việc cần thực hiện
 • Chức năng quản lý template công việc cần thực hiện

 

Quản lý công việc cần phải thực hiện, giao việc và cập nhật tiến độ thực hiện công việc

 • Chức năng thêm mới danh sách công việc quản lý chất lượng cần thực hiện, deadline thực hiện, đơn vị thực hiện, nhân sự thực hiện
 • Chức năng thêm mới công việc con
 • Chức năng chuyển việc
 • Chức năng huỷ công việc
 • Chức năng cập nhật kết quả thực hiện công việc quản lý chất lượng, upload file đính kèm
 • Chức năng cảnh báo các công việc sắp đến hạn (cảnh báo trước 24h) qua email
 • Chức năng cảnh báo các công việc sắp đến hạn (cảnh báo trước 12h) qua email

 

Quản lý danh mục hồ sơ, tài liệu

Chức năng quản lý danh sách hồ sơ, tài liệu và tra cứu tài liệu quản lý chất lượng (tổng hợp các file đính kèm trong mục quản lý công việc).

 

Hàng ngàn doanh nghiệp đã lựa chọn và hài lòng khi triển khai phần mềm quản lý dự án Faceworks – Đăng ký tư vấn thiết kế miễn phí ngay qua số hotline: 0974 696600!

 

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TIT

(TIT Technology and Service Joint Stock Company)

🏢 Tầng 16 – Vinaconex 6 – Ngõ 475 Nguyễn Trãi – Hà Nội

🏘31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM

📧info@tit-vn.com

🌏 https://Faceworks.vn/

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT