Trang chủ Tin tức Kiến thức cho doanh nghiệp Top 10 công trình không phải xin giấy phép xây dựng theo quy định mới nhất

Top 10 công trình không phải xin giấy phép xây dựng theo quy định mới nhất

17/09/2022 419

Giấy phép xây dựng công trình được ví như “tấm vé thông hành” của bất kỳ dự án xây dựng, sửa chữa, cải tạo nào. Bởi nếu không xin được giấy phép thì dự án cùng mọi hoạt động liên quan đến quản lý dự án sẽ vĩnh viễn chỉ tồn tại trên giấy tờ. Bài viết liệt kê 10 công trình không phải xin giấy phép xây dựng theo quy định mới nhất và những điều bạn cần biết về việc điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng.

 

 

Phần mềm Faceworks - giải pháp quản lý dự án toàn diện trong thi công xây dựng công trình.

Giấy phép xây dựng công trình là gì?

Theo quy định của Luật Xây dựng, mọi công trình xây dựng trước khi khởi công phải có giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo
 • Giấy phép di dời công trình

 

Đối với quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình, giấy phép xây dựng được cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi phần hạ tầng kỹ thuật thuộc khu vực xây dựng công trình đã được triển khai theo quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Còn công trình cấp đặc biệt và cấp I được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế xây dựng được thẩm định.

 

Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung cho phép điều chỉnh giấy phép xây dựng. Cụ thể như sau:

 • Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý.

 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

 

 

Top 10 công trình không phải xin giấy phép xây dựng theo quy định mới nhất

 1. Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên
 2. Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư
 3. Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính
 4. Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình
 5. Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định
 6. Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 7. Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình
 8. Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc
 9. Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt
 10. Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa

Chủ đầu tư quản lý dự án xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

Những điều cần biết về điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Trong quá trình xây dựng và quản lý dự, Chủ đầu tư sẽ phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nếu có những thay đổi sau:

 • Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc
 • Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính
 • Thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

 

Ngoài ra, khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp, Chủ đầu tư quản lý dự án phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh giấy phép xây dựng được ghi bổ sung vào mục “gia hạn, điều chỉnh” trong giấy phép xây dựng đã được cấp cho Chủ đầu tư.

 

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp
 • Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng
 • Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh ngoại trừ nhà ở riêng lẻ của chủ đầu tư quản lý dự án, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

 

Thời hạn xét điều chỉnh giấy phép xây dựng chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Gia hạn giấy phép xây dựng

Nếu công trình chưa được khởi công trong khi giấy phép sắp hết hiệu lực thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư quản lý dự án phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

 

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp

 

Cấp lại giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng sẽ được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát

 

Thu hồi, hủy giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Giấy phép được cấp không đúng quy định của pháp luật
 • Chủ đầu tư quản lý dự án không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

Theo quy định hiện hành, sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu Chủ đầu tư quản lý dự án không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

 

Trên đây là những thông tin chi tiết liên quan đến giấy phép xây dựng – nhân tố quan trọng bậc nhất trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Bởi lẽ nếu không xin được giấy xây dựng thì dự án sẽ chỉ tồn tại trên giấy vĩnh viễn. Để đảm bảo thành công cho các dự án xây dựng công trình, đặc biệt là các dự án phức tạp đòi hỏi sự tham gia của nhiều phòng ban, tổ chức, cá nhân; các doanh nghiệp nên triển khai giải pháp hỗ trợ hàng đầu hiện nay: Phần mềm quản lý dự án Faceworks.  

 

Với chức năng quản lý danh sách hồ sơ, tài liệu và tra cứu tài liệu hiện đại; giúp tổng hợp các file đính kèm (bao gồm mọi hồ sơ, tài liệu về việc xin, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng) trong mục quản lý công việc, Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thể tìm kiếm, chỉnh sửa những thông tin, dữ liệu quan trọng ngay tức thì chỉ với một thiết bị di động thông minh có kết nối internet ở bất cứ nơi đâu.

 

Không chỉ tích hợp hàng loạt tính năng tiện ích, phần mềm quản lý dự án Faceworks còn đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nổi bật như:

 • Hiệu năng xử lý dữ liệu cao
 • Khả năng bảo mật tuyệt vời
 • Khả năng tùy chỉnh và nâng cấp theo đặc thù doanh nghiệp
 • Khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, chính xác tuyệt đối
 • Hoạt động cực kỳ ổn định trên các trình duyệt khác nhau

 

Thay đổi hình thức quản lý xây dựng công trình cũng chính là cách hữu hiệu nhất để nâng cao điều kiện năng lực của tổ chức, quyết định tới 70% sự thành công của dự án. Đội ngũ phát triển phần mềm Faceworks luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ quý khách hàng trên con đường chinh phục thành công. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TIT

(TIT Technology and Service Joint Stock Company)

? Tầng 16 – Vinaconex 6 – Ngõ 475 Nguyễn Trãi – Hà Nội

?31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Tp.HCM

?0974 696600

?info@tit-vn.com

? https://Faceworks.vn/

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT