Trang chủ Tin tức Quản lý tài sản, máy móc, thiết bị

Hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình đề xuất và phê duyệt sửa chữa tài sản

09/12/2020 | 459 lượt xem

Quản lý quy trình đề xuất và phê duyệt sửa chữa tài sản theo phương pháp truyền thống Với phương thức làm việc truyền thống, khi cần sửa chữa tài sản, trưởng bộ phận sẽ xem xét và làm đơn…

Hệ thống hỗ trợ và quản lý quy trình đề xuất và phê duyệt mua tài sản

09/12/2020 | 338 lượt xem

Quản lý quy trình đề xuất và phê duyệt mua tài sản theo phương pháp truyền thống Với phương thức làm việc truyền thống, khi cần mua thêm tài sản, trưởng bộ phận sẽ xem xét và làm đơn đề…

Hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình điều động tài sản

09/12/2020 | 310 lượt xem

Quản lý quy trình điều động tài sản bằng phương pháp truyền thống Với phương thức làm việc truyền thống, khi cần thêm tài sản phục vụ cho một dự án hoặc phòng ban nào đó, trưởng bộ phận sẽ…

Hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình đề xuất, phê duyệt cấp tài sản

09/12/2020 | 287 lượt xem

Quản lý quy trình đề xuất, phê duyệt cấp tài sản Với phương thức làm việc truyền thống, khi cung cấp tài sản, nhân viên sẽ làm đơn đề xuất rồi đưa cho văn phòng tổng hợp để xin xét…

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT