Car Showroom Management Software

13/12/2023 | 161 lượt xem

  Software Functions Vehicle Booking Plan Management Create purchase orders from suppliers based on the plan. Create contracts for purchasing vehicles from suppliers. Update the listed prices for each type of vehicle. Manage the list of purchase orders. Manage the…

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT