Trang chủ không bỏ xót khách hàng
04181ee0c34a37dfdb190bd442716a14

Phần mềm quản lý khách hàng CRM Faceworks

01/04/2017 | 0 lượt xem

CRM giúp quản lý thông tin khách hàng, lịch hẹn tư vấn, hợp đồng, danh sách nhân viên, giám sát tiến độ công việc, hệ thống báo cáo thống kê chi tiết

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT