Trang chủ ngành dệt may
Pm may mặc

Phần mềm quản lý ngành dệt may

18/07/2016 | 467 lượt xem

Quản lý quy trình dệt may, quản lý định mức thành phẩm, quản lý đơn vị tính thành phẩm (m, cái chiếc,..)

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT

Alert!

Danger alert preview. This alert is dismissable. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.