Trang chủ phân bổ vật tư
san_xuat_bia_CUGS

Video Giới Thiệu Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất

18/07/2017 | 135 lượt xem

Tính toán kế hoạch vật tư; hỗ trợ import nhanh định mức vật tư; cân đối kế hoạch vật tư sau khi phân bổ; phân bổ vật tư cho yêu cầu sản xuất; tạo lệnh sản xuất

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT

Alert!

Danger alert preview. This alert is dismissable. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.