Trang chủ lưu ý những việc quan trọng
feature31

Làm gì để không bỏ lỡ công việc quan trọng?

19/10/2017 | 72 lượt xem

Bạn có thể cập nhật, liệt kê, lưu trữ công việc cần phải thực hiện mỗi ngày với những yếu tố quan trọng như: ngày bắt đầu, deadline, ghi chú cần thiết cho mỗi công việc, những file dữ liệu đính kèm,…

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT

Alert!

Danger alert preview. This alert is dismissable. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.