Trang chủ Phương pháp quản lý tồn kho

Quản trị kho trong logistics: Logic hơn với ERP

23/07/2018 | 3959 lượt xem

ERP sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ thông tin của từng loại hàng hóa, bên cạnh đó có thể thực hiện việc tính toán, lưu trữ và xuất file hóa đơn khi cần thiết…

Phương pháp quản lý tồn kho

19/04/2017 | 2437 lượt xem

Quản lý hàng hóa trong kho theo nhiều đơn vị tính, Thông báo chính xác số lượng hàng hóa theo định mức, Quản lý vị trí hàng hóa trong kho, Đưa ra những cảnh báo về thông tin của hàng hóa, Tự động làm báo cáo

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT