Trang chủ quản lý danh sách lớp học

Công nghệ hóa điểm danh lớp học

18/06/2018 | 1638 lượt xem

Thông tin cơ bản về mỗi lớp học như: tên khóa học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số buổi còn lại, số học sinh trong lớp, chi tiết học sinh được quản lý trong phần mềm

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT