Trang chủ quản lý Spa bằng phần mềm

Xu hướng quản lý Spa bằng phần mềm

23/10/2017 | 1115 lượt xem

Với phần mềm quản lý Spa, việc thiết lập giường, phòng theo danh sách hẹn, lưu trữ chi tiết các cuộc hẹn với khách hàng, hiển thị trạng thái cuộc hẹn hay nhắc nhở

Quản lý Spa hiệu quả bằng phần mềm

16/08/2017 | 1471 lượt xem

Với việc sử dụng phần mềm quản lý Spa, bạn có thể quản lý danh sách khách hàng với những thông tin cụ thể: tên, tuổi, giới tính, nhu cầu sử dụng dịch vụ, mức độ tiềm năng, lịch sử chăm sóc,…

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT