Trang chủ Tin tức Quản lý hành chính - nhân sự Quản lý quy trình đề xuất phê duyệt và điều động nhân sự

Quản lý quy trình đề xuất phê duyệt và điều động nhân sự

07/12/2020 | 1323 lượt xem

Quy trình đề xuất phê duyệt và điều động nhân sự

Với phương thức làm việc truyền thống, khi cần thêm nhân lực cho một dự án hoặc phòng ban nào đó, trưởng bộ phận sẽ làm đơn đề xuất rồi đưa cho lãnh đạo để xin xét duyệt. Đơn đề xuất thường được được lưu chuyển dưới dạng giấy tờ và đơn đề xuất sẽ được gửi lên các bộ phận phía trên lần lượt duyệt qua nhiều lần xem có hợp lý hay không. Kết quả đề xuất sẽ được dựa trên ý kiến của cả hai bên và những điều khoản thỏa thuận đi kèm. Chính vì phải thông qua nhiều lần kiểm duyệt như vậy, gây tốn khá nhiều thời gian để giấy tờ luân chuyển mới đạt được kết quả cuối cùng. Có nhiều trường hợp chính nhân viên được yêu cầu điều động cũng không muốn sang bộ phận được đề xuất. Vậy nên để có được kết quả cuối cùng, cần đòi hỏi sự đàm phán nhiều lần giữa hai bên. Bên cạnh đó việc lưu trữ dữ liệu cũng gặp khó khăn hơn do tính chất của đơn đề xuất thường được để dưới hình thức là giấy tờ, dễ thất lạc và cũ hỏng theo thời gian.

Sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý quy trình đề xuất phê duyệt và điều động nhân sự

Đơn giản hơn là khi có phần mềm công nghệ, những thao tác thủ công của con người đều được hệ thống hóa bằng các thao tác trên máy tính. Mọi hoạt động từ lúc đề xuất điều động nhân sự, đến bước đàm phán, phê duyệt bởi cấp trên đều được thực hiện trên phần mềm. Tất cả các thông tin dữ liệu được lưu lại trên hệ thống, khi nhận được yêu cầu đề xuất, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho lãnh đạo xét duyệt, sau đó gửi thông tin cho hai bộ phận đề xuất để có sự chuẩn bị tốt nhất. Chính vì đặc tính sử dụng công nghệ, nên lịch sử đề xuất đều được lưu trữ lại, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và dễ dàng khi muốn sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý quy trình đề xuất phê duyệt và điều động nhân sự cũng tự động chuyển thông tin nhân sự sang bộ phận mới được điều động để thuận lợi hóa báo cáo công việc hàng kỳ của nhân viên đó trên phần mềm. Do dữ liệu đều ở cùng một chỗ, nên trưởng phòng hay lãnh đạo đều có thể dễ dàng quản lý doanh nghiệp làm việc đi theo một hướng chung, tạo tính chuyên nghiệp cho toàn hệ thống nhân viên.

 

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT