Trang chủ Phần mềm quản lý Trường học

Quản lý thiết bị trường học bằng phần mềm

18/10/2017 | 4108 lượt xem

Sử dụng phần mềm quản lý, bạn có thể cập nhật tình trạng sử dụng của thiết bị, kiểm soát việc mượn, trả thiết bị bằng những thông số cụ thể: ngày mượn, ngày trả, người mượn, thông tin người mượn,

Phần mềm quản lý Trường học

20/07/2016 | 6559 lượt xem

Giúp quản lý sinh viên, cán bộ, giáo viên nhà trường, quản lý chuyên môn, hành chính,…

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT