Trang chủ Tin tức Quản lý hành chính - nhân sự

Hệ thống quản lý đánh giá nhân viên định kỳ

26/11/2020 | 409 lượt xem

Mỗi khi kết thúc một quá trình làm việc, công ty sẽ đều có những cuộc đánh giá nhân viên do trưởng phòng, lãnh đạo thực hiện. Các khoảng thời gian tùy vào tính chất của từng doanh nghiệp, có…

Hệ thống quản lý cam kết làm việc sau khi nhận hỗ trợ đào tạo từ công ty cho nhân viên

26/11/2020 | 268 lượt xem

Mỗi nhân sự được tuyển dụng sẽ đảm nhiệm mỗi vị trí khác nhau trong công ty. Để phát huy tốt được năng lực tối ưu của đội ngũ nhân viên các doanh nghiệp cần có những quy trình đào…

Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin lịch sử đào tạo cho mỗi nhân viên

26/11/2020 | 266 lượt xem

Mỗi nhân sự được tuyển dụng sẽ đảm nhiệm mỗi vị trí khác nhau trong công ty. Để phát huy tốt được năng lực tối ưu của đội ngũ nhân viên các doanh nghiệp cần có những quy trình đào…

Hệ thống hỗ trợ quản lý tiêu chuẩn đào tạo cho mỗi vị trí phòng ban

26/11/2020 | 275 lượt xem

Mỗi nhân sự được tuyển dụng sẽ đảm nhiệm mỗi vị trí khác nhau trong công ty. Để phát huy tốt được năng lực tối ưu của đội ngũ nhân viên các doanh nghiệp cần có những quy trình đào…

Hệ thống hỗ trợ tính lương theo công nhật và khoán sản phẩm

26/11/2020 | 298 lượt xem

Tính toán lương thưởng một cách hợp lý luôn là vấn đề đáng lưu ý cho các cấp lãnh đạo. Tính chất lương thưởng có thể trả bằng nhiều cách khác nhau tùy theo công việc. Thông thường sẽ là…

Hệ thống quản lý chấm công của nhân viên bằng vân tay, thẻ từ, smartphone, khuôn mặt

26/11/2020 | 465 lượt xem

Tại các doanh nghiệp, chấm công là căn cứ điểm danh công nhật của nhân viên một cách cụ thể. Quản lý chấm công của nhân viên chính xác cũng sẽ dẫn tới quản lý lương của nhân viên khách…

Quản lý lịch làm việc của nhân viên theo thời gian, địa điểm và vai trò

26/11/2020 | 376 lượt xem

Mỗi dự án tại doanh nghiệp thường sẽ được kiểm soát chặt chẽ bởi lãnh đạo công ty và trưởng các bộ phận liên quan. Và nhân viên là yếu tố quan trọng để quyết định sự thành bại của…

Quản lý cơ cấu tổ chức doanh nghiệp theo phòng ban, chức vụ, chi nhánh

26/11/2020 | 215 lượt xem

Một tổ chức được tổ chức hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đủ ổn định để thực thi chiến lược thành công và duy trì lợi thế cạnh tranh hiện tại, đồng thời cũng đủ linh hoạt để phát triển…

Quản lý danh mục phụ cấp và chính sách phụ cấp cho từng nhân viên

24/11/2020 | 277 lượt xem

Công việc quản lý tiền lương, phụ cấp cho nhân viên phải thực hiện ghi nhận và lưu trữ thông tin rất nhiều, chính vì vậy nếu vấn đề này được hỗ trợ từ các hệ thống tự động sẽ…

Quản lý danh mục hợp đồng chi tiết từng nhân viên

24/11/2020 | 232 lượt xem

Việc quản lý danh mục hợp đồng một cách chi tiết từng nhân viên là một việc quan trọng, giúp lãnh đạo đánh giá khách quan trình độ của nhân viên đó.  Quản lý danh mục hợp đồng chi tiết…

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ TIT