Trang chủ điều phối công việc trong doanh nghiệp

Điều phối công việc trong doanh nghiệp bằng phần mềm

16/01/2018 | 157 lượt xem

Phần mềm quản lý công việc giúp bạn thực hiện việc cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu một cách hiệu quả. Bạn có thể lưu trữ thông tin nhân viên, hợp đồng làm việc

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT