Trang chủ Công việc của người quản lý
congviecquanly

Công việc của người quản lý

03/05/2017 | 3900 lượt xem

Sắp xếp, phân tầng các bộ phận trong công ty; Giao trách nhiệm cho từng nhân viên, từng bộ phận; Thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc nhân viên làm việc; Tạo động lực cho nhân viên của mình

1. Chính sách quy định chung - 2. Chính sách bảo mật thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ TIT

Số ĐKKD 0105800187 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 23/02/2012 - Người đại diện: Đinh Đức Toàn

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT