Trang chủ Công việc của người quản lý
congviecquanly

Công việc của người quản lý

03/05/2017 | 2194 lượt xem

Sắp xếp, phân tầng các bộ phận trong công ty; Giao trách nhiệm cho từng nhân viên, từng bộ phận; Thường xuyên nhắc nhở, đốc thúc nhân viên làm việc; Tạo động lực cho nhân viên của mình

Bản quyền © thuộc công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ TIT

Alert!

Danger alert preview. This alert is dismissable. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.